fruit_title

ปุ๋ยบัวทิพย์ ผลไม้/มัน/ปาล์ม/ดอกไม้

ปุ๋ยบัวทิพย์ ผลไม้/มัน/ปาล์ม/ดอกไม้ อ่านต่อ »

rice_title

ปุ๋ยบัวทิพย์ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด

ปุ๋ยบัวทิพย์ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด อ่านต่อ »

rubber_title

ปุ๋ยบัวทิพย์ยางพารา

ปุ๋ยบัวทิพย์ยางพารา อ่านต่อ »

buatip_title

ปุ๋ยบัวทิพย์

ปุ๋ยบัวทิพย์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพื่อให้ผลิตผลทางเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  การเกษตรไทยในปัจจุบันจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ และส่งเสริมจากภาครัฐให้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ พืชผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ เราในนามของปุ๋ยตราบัวทิพย์ได้ใส่ใจคุณตลอดมา และจะใส่ใจคุณตลอดไป มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะให้ อ่านต่อ »

about_pic

เกี่ยวกับเรา

สายฝนมิตรเกษตร วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสร้างนิสัยเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูให้ ทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และรักษาสุขภาพให้ดีแบบยั่งยืน ประกอบธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายเคลื่อนที่ ปุ๋ยบัวทิพย์ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวทิพย์ และดูแลสมาชิกปุ๋ยบัวทิพย์ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ตั้งสถานประกอบการณ์ : ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น อ่านต่อ »

ปลูกมันสำปะหลังแซมยางพารา

พืชแซมยางอาจมีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็อาจจะมีศักยภาพแตกต่างกันไป ทั้งพื้นที่ สภาพอากาส และตลาดในพื้นที่นั้นๆ ในปัจจุบันต้องถือว่า การสร้างรายได้ในระหว่างร่องยาง รอเวลาการกรีดยางนั้น บางทีสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนได้ด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่าจะต้องรู้จักจัดการแบ่งสันปันส่วนให้ดี ยางสวนหนึ่งจะปลูกพืชแซมชนิดเดียวก็ได้ หรือหลายชนิดก็ได้

ความรู้เรื่อง ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ เพื่อทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผลสูงขึ้น

‘รวมใจต้นกล้าข้าวเพื่อชาวนา’ฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด

แม้ว่าวิกฤติการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่พี่น้องชาวไทยกำลังประสบอยู่ในทุกวันนี้ มีพื้นที่ความเสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวนาไทยกว่าค่อนประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมต้นข้าวกล้ามอบให้แก่ชาวนาหลังน้ำลด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ร่วมมือกันช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ ภายใต้โครงการ “รวม
ใจต้นกล้าข้าวเพื่อชาวนา” เตรียมข้าวกล้าฟื้นฟูชาวนา พร้อมชวนเซเลบริตี้และศิลปินร่วมถือกล่องรับบริจาค ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ โดยในวันเปิดโครงการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มียอดเงินบริจาครวม 127,200 บาท

แคลเซียม-โบรอน จำเป็นต่อพืชอย่างไร ???


แคลเซียม-โบรอน เป็นธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่สลายน้ำได้ทั้งหมด และพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ประกอบด้วย แคลเซียม,โบรอน กรดอมิโน 17 ชนิด และอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มการเกสร ลดการหลุดร่วงของขั้วดอกและขั้วผล ขยายขนาดผล กระตุ้นการแตกตาดอก ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้พืชแข็งแรงใบเขียว ป้องกันการก้นดำในมะเขือเทศ ใส้ดำในกะหล่ำปลี ทำให้โครงสร้างพืชแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี

การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง


มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากทั่วประเทศ โยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างทั้งเป็นอาหาร และพลังงาน อีกทั้งราคาสูง คุ้มต่อการลงทุน เป็นพืชหมุนเวียนที่ดูแลรักษาไม่ยาก โดยเฉลี่ยเกษตรกรประเทศไทยสามารถผลิตมันสำปะหลังได้ประมาณ 5-7 ตัน/ไร่ เท่านั้น

ดังนั้น ถ้าเกษตรกรไทยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น กว่า 2 เท่า ด้วยต้นทุนต่ำจากปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรบางท่านพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ จะทำให้เกษตรกรได้เงินเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปลูกเท่าเดิม แต่ต้นทุนการปลูกลดลง

ปลูกข้าว…หนีน้ำ ด้วยวิธีธรรมชาติ


การปลูกข้าวด้วยการใช้สารเคมี ทำให้รากสั้น ต้นเตี้ย ต่างจากการปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ รากจะมีปริมาณมากกว่า ต้นข้าวก็จะสูงกว่า

ภัยพิบัติที่เกิดถี่ขึ้น สร้างปัญหามากมายที่มนุษย์ไม่อาจตั้งรับได้ ทั้งเรื่องฤดูกาล ปริมาณและการกระจายของน้ำฝนเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

นำร่อง ‘อีสานใต้’ ตั้งตลาดเครือข่ายยาง

แม้วันนี้ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบการซื้อขายยางพาราไทย โดยใช้ระบบตลาดกลาง จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าประเทศไทยมีระบบตลาดกลางยางพาราที่ดีที่สุดในโลก แต่ขณะนี้สถาบันวิจัยยางกำลังต่อยอดระบบตลาดกลางด้วยการใช้ระบบตลาดเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยในภาคอีสานที่ขณะนี้เริ่มเปิดกรีดมากขึ้น  จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบตลาดเครือข่ายตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรองรับสินค้าในบริเวณนั้น โดยการซื้อ-ขายใช้มาตรฐานเดียวกันกับตลาดกลาง 100%

นโยบายบริหารจัดการ…พืชอาหาร-พลังงานให้สมดุล

จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรโลก ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติมีรายงานเพื่อแจ้งเตือนประเทศสมาชิก ให้เตรียมการรองรับภาวะ “Population Explosion” ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดย คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรในโลกจะมีจำนวนประมาณ 9 พันล้านคน มากกว่าในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนประมาณ 7 พันล้านคน ดังนั้น ทุกประเทศจึงตระหนักต่อภาวะความสมดุลของอาหารและจำนวนประชากรโลก นำไปสู่การประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องอาหารโลก ณ ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2539 จากนั้นประเด็นความมั่นคงด้านอาหารได้มีการหารือในเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2552 ที่เกิดวิกฤติอาหารโลก เนื่องจากปัญหาราคาสินค้าพืชอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera