โครงการบำรุงรักษาสวนยางและการกรีดยางถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิต

เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจปลูกสร้างสาวนยางพาราเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการพัฒนาสวนยางพารา  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดทำโครงการการบำรุงรักษาสวนยางและกากกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกสวนยางพาราเอง ได้มีโอกาสได้รับการดูแล ถ่ายทอดความรู้ ในการดูแลรักษาสวนยาง และการพัฒนาการผลิตที่ถูกต้อง จาก สกย.

สกย. ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.พื้นที่ดำเนินการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
2.คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1 เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง
2.2 ที่ดินที่เป็นสวยยางต้องเป็นของตัวเอง  หรือเป็นที่ดินรัฐจัดสรรค์ให้ หรือที่ดินเช่าจากรัฐ และมีหลักฐานแสดงการครอบครองหรือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือออกเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่า ซึ่งทางราชการออกให้

3.หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ
สกย. ให้คำแนะนำวิชาการปลูกยาง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกยาง และการดูแลรักษาสวนยาง การกรีดยาง การทำยางแผ่นชั้นดี การรวมกลุ่มขายยาง และการตลาด ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
4.การสมัคเข้าร่วมโครงการ
4.1 เกษตรกรสมัคเข้าร่วมโครงการตามแบบที่กำหนด และยื่นต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (สกย.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด (ศปจ.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องแลดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครอง หรือสัญญาเช่าที่ทางราชการออกให้ในที่ดินที่ขอเข้าร่วมโครงการ พร้องสำเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

5.การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

พนักงานสงเคราะห์สวนยางทำการสำรวจข้อมูลและสภาพสวนยาง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการและมอบหนังสือประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ

6.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาสวนยาง

6.1เกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ากลุ่มขาวสวนยาง สกย. จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งเป็นสองประเทคือ

6.1.1กิจกรรมติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสวนยางตั้งแต่เริ่มปลูกถึงก่อนเปิดกรีด

6.1.2กิจกรรมพัฒนาสวนยาง ตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดเป็นต้นไป

6.2กิจกรรมติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสวนยาง จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาสวนยางและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งนัดตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดูแลรักษาสวนยางอย่างน้องปีละ 2 ครั้ง จนกระทั่งสวนยางเปิดกรีดได้

6.3กิจกรรมพัฒนาสวนยาง ตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดเป็นต้นไป จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรีดยาง ทำยางแผ่นชั้นดีการรวมกลุ่มขายยาง และจัดการตั้งตลาดประมูลยาง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่ออบถามรายระเอียดได้ที่สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ (ประกาศโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง)

แสดงความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera