แคลเซียม-โบรอน จำเป็นต่อพืชอย่างไร ???


แคลเซียม-โบรอน เป็นธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่สลายน้ำได้ทั้งหมด และพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ประกอบด้วย แคลเซียม,โบรอน กรดอมิโน 17 ชนิด และอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มการเกสร ลดการหลุดร่วงของขั้วดอกและขั้วผล ขยายขนาดผล กระตุ้นการแตกตาดอก ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้พืชแข็งแรงใบเขียว ป้องกันการก้นดำในมะเขือเทศ ใส้ดำในกะหล่ำปลี ทำให้โครงสร้างพืชแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี

พืชมีความต้องการของธาตุอาหารต่างๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชจะมีอยู่ด้วยกัน 16 ธาตุ คือ คาร์บอน , ไฮโดรเจน , ออกซิเจน , ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , โพแตสเซียม , แมกนีเซียม , กำมะถัน . แคลเซียม , เหล็ก , แมงกานีส , สังกะสี , ทองแดง , โบรอน , โมลิบดีนัม และคลอรีน โดยธาตุคาร์บอน , ไฮโดรเจน แลกออกซิเจน พืชได้จากน้ำและอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 13 ธาตุ แบ่งออกเป็นธาตุหลัก 6 ธาตุ และธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ ดังนี้
ธาตุหลัก 6 ธาตุ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องการในปริมาณมากที่มาจากดินคือ ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , โพแตสเซียม , แมกนีเซียม , กำมะถัน , แคลเซียม
ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ ที่พืชใช้ในปริมาณน้อยแต่พืชจะขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้เช่นกัน คือ เหล็ก , แมงกานีส , สังกะสี , ทองแดง , โบรอน , โมลิบดีนัม และคลอรีน
แล้วปกติธาตุอาหารเหล่านี้จะมีอยู่ในดินอยู่แล้ว แต่มีปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ดังนั้น เราจึงต้องมีการเสริมธาตุในดินทดแทน ต่อมาผู้เขียมได้พุ่งความตั้งใจไปที่คำถามที่เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นว่า “แคลเซียม โบรอน” มีความจำเป็นอย่างไรต่อผลไม้นอกฤดู? ตลอดจนกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเพื่อให้ทำความเข้าใจตามโดยเริ่มแยกธาตุแต่ละตัวดังนี้

ธาตุแตลเซียม

เป็นธาตุที่ต้นพืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติมโต ช่วยส่งเสริมการนำธาตุในโตรเจนจากดินมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ในระยะออกดอกและในระยะที่สร้างเมล็ด และพืชจะมีความจำเป็นต้องใช้มาก เพราะธาตุแคลเซียมจะมีส่วนในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในพืช เพื่อนำมาใช้ในการสร้างผลและเมล็ดต่อไปประกอบกับเป็นองค์ประกอบของสารที่เชื่อมผนังเซลล์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด และช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดี
อาการของพืชที่ขาดแคลเซียม

จะพบมากในยอดใบที่เจริญใหม่ๆ หงิกม้วนงอและขาดเป็นริ้วๆ ตายอดไม่เจริญ อาจมีจุดดำที่เส้นใบ รากสั้น ยอดอ่อนจะแห้งตาย ทั้งนี้แก้ไขโดยการใส่ปูนขาว หินปูนบด หินปูนเผา เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือการใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดิน  นอกจากนี้แคลเซียมยังเกี่ยวข้องกับการคายน้ำเพราะฉะนั้นในสภาพอากาศที่ร้อนต้องให้แคลเซียมมากขึ้น “แล้วถ้าติดดอกมากในช่วงนอกฤดูความชื้นในอากาศมันต่ำกว่า มันต้องคายน้ำออกเพื่อ การที่จะคายน้ำได้ดีก็ต้องใช้พลังมากไปเผาผลาญน้ำตาลจึงต้องใช้แคลเซียมโบรอนโดยเฉพาะการทำผลไม้นอกฤดูจึงจำเป็นมาก

ธาตุโบรอน

มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อการดึงดูดธาตุอาหารพืชช่วยให้พืชดูดธาตุแคลเซียมและไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้พืช ใช้ธาตุโปแตสเซียมได้มากขึ้น มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและเพิ่มคุณภาพทั้งรสชาติขนาด และน้ำหนักของผล เพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโต เพราะโบรอนจะควบคุมการดูดและคายน้ำของพืชในขบวนการปรุงอาหารอีกทางหนึ่ง ในขณะที่ช่วยในการออกดอกและผสมเกสร ช่วยในการติดผล และเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายฮอร์โมนการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนในการแบ่งเซลล์
อาการของพืชขาดธาตุโบรอน
หากขาดธาตุโบรอน ส่วนที่จะแสดงอาการเริ่มแรก คือ ส่วนยอดและใบอ่อน จะบิดงอ ใบอ่อนบางและโปร่งใสผิดปกติ เส้นกลางใบหนากร้าน และตกกระ มีสารเหนียวๆออกมาตามเปลือกของลำต้นตายอดตายแล้วมีตาข้าง แต่ตาข้างก็จะตายเหมือนกัน ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งก้านใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา ผลเล็กและแข็งผิดปกติ มีเปลือกหนาบางทีผลแตกเป็นแผลได้
อาการขาดธาตุนี้จึงเห็นเด่นชัดเมื่อต้นพืชกระทบแล้งหรือขาดน้ำมากๆ ควรทำการปรับปรุงดินอย่าให้เป็นกรด-ด่างมาก และควรฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบมีองค์ประของของโบรอนด้วย

“แคลเซียมเพิ่มความหวาน สร้างน้ำตาล แต่การเคลี่อนย้ายเกี่ยวข้องกับโบรอน แคลเซียมเผาผลาญไนโตรเจนเพราะฉะนั้นแคลเซียมกับไนโตรเจนจึงไปด้วยกัน ถ้าขาดแคลเซียม ไนโตรเจนก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นที่ถามว่าทำไมถึงต้องใช้แคลเซียม-โบรอน ตามหลักวิชาการก็คือเราใช้ตอนที่ดินมันขาด หรือเร่งการเจริญเติบโตในช่วงที่ต้องใช้พลังงานเยอะ ดพราะมันต้องเผาผลาญไนโตรเจน แล้วถามอีกว่าแคลเซียมเกี่ยวข้องอะไร ก็อย่างที่บอกว่าการเตลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลเกี่ยวข้องกับโบรอน เพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากในการทำผลไม้นองฤดู”


นอกจากนั้นหลักการให้แคลเซียม-โบรอนจะต้องพิจารณาสภาพอากาศในช่วงนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่าง ต้นไม้ อาจจะเจอกับสภาพอากาศไม่เหมาะสม ดินมีธาตุอาหารที่เพียงพอที่พืชสะสมไว้ อย่างในช่วงที่ดอกกำลังจะบาน และช่วงผลจะติด หากพบว่าดอกกำลังตูมอยู่ในช่วงกำลังจะบานสามารถใช้แคลเซียม-โบรอนได้ เพราะจะไปช่วยให้รังไข่สมบูรณ์ขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อใช้แคลเซียมโบรอนในช่วงนี้ได้แคลเซียม และ โบรอน ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของโพแทสเซียมในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และเคลื่อนย้ายจากใบ ไปสู่ผล จากนั้นให้แคลเซียมโบรอนอีกครั้งช่วยติดผลอย่างเช่น มะแว้ง มะม่วง ครั้งแรกฉีดก่อนดอกบาน เมื่อดอกบานไปแล้วเว้นไว้ประมาณ 5-7 วัน แล้วจึงฉีดแคลเซียม-โบรอน อีกครั้ง
แคลเซียม ช่วยในการคายน้ำพืชที่ต้องออกดอก ออกผลในช่วงที่อากาศไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นแคลเซียมจึงมีส่วนสำคัญ เช่น พืชคายน้ำจากใบพืช 1 ซีซี จะสามารถลดอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส จากผิวใบซึ่งเป็นหลักทั่วๆไปของพืชเมื่อใบสังเคราะห์แสงทั้งวันสมมุติที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อาจจะทำให้ใบไหม้แต่หากมีการสะสมแคลเซียมที่เพียงพอจะช่วยไม่ให้ใบไหม้ได้ เพราะช่วยในการสร้างขยายเซลล์ และคายน้ำได้ดี เป็นต้น
ด้านโบรอน เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้ง และน้ำตาลให้กับพืช ที่เป็นสารพลังงานซึ่งเป็นโปรดักส์ที่ได้จากโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นในช่วงที่ต้องคายน้ำมาก ต้องใช้พลังงานมาก โบรอนจึงทำหน้าที่จูงสารพลังงานมาให้ “เหมือนเตาเชื้อเพลิง ถ้าเชื้อเพลิงหมด ก็เผาผลาญไม่ได้” ดังนั้น แคลเซียมโบรอนจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ในการทำผมไม้นอกฤดู
“ฉีดแคลเซียมโบรอนช่วงก่อนดอกบาน เพื่อช่วยในการขยายเซลล์ อย่างเช่นในมะม่วง หนึ่งก้านจะติดดอกจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันใช้เซลล์ แต่ต้องระวังหากใช้ผิดจังหวะมีผมเสียแน่นอน เพราะจะทำให้ธาตุอาหารไม่สมดุลกัน อย่างฉีดในช่วงที่ดอกบานมันอาจเสียหายได้ หรือยกตัวอย่างเมื่อมีฝนตกหนักดินบริเวณนั้นๆจะเป็นกรดเมื่อได้รับแคลเซียมโบรอนเข้าไปอีกก็กลายเป็นกรดไปเลย เป็นต้น อาจารย์สุนทรเตือนถึงผมกระทบในกรณีที่ใช้แคลเซียมโบรอนมากเกินไป”
แตลเซียมโบรอน นับเป็นธาตุอาหารพืช ที่เกษตรกรใช้กันมาก เพราะนอกจากจะช่วยทำให้พืชทีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วบังช่วยพืชออกดอกออกผลได้ง่าย ขั้วเหนียว สีสวย เนื้อแน่น รสชาติดี ตลอดจนสร้างมูลค้าเพิ่มให้กัยผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี หากแต่เกษตรกรต้องใช้หลักความรู้ความเข้าใจให้มากในกระบวนการใช้

ปุ๋ยบัวทิพย์ : สำหรับพืชผัก ถุงสีม่วง สูตร 2 จะมีโบรอนผสมแล้วเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมให้กับพืช

แสดงความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera